‘איכלו צפרדעים במקום אנשים’- תולדות הקולוניאליזם

כאשר צרפת ובריטניה כבשו את אפריקה הם לא חסכו מהיבשת את מרותם, תרבותם, שפתם ודתם. היבשת אשר חולקה, שוסעה וגבולות מלאכותיים הוטמעו הפכה לזירת התגוששות בין המעצמות, בין התרבויות ובין שליטים חסרי מצפון.


בפרק נעסוק באידיאולוגיות השונות שהניעו את בריטניה וצרפת במאבק על כיבוש אפריקה. נבחן את השפעת המעצמות על העמים הקטנים ונבחן את ההבדל בין קולוניאלזם עם התנחלות ‘לבנה’ ובין קולוניאליזם אשר רווח בלעדיה. בחלקו השני של הפרק נבחן כיצד החליפה אירופה את שליטתה ביבשת מהשלטון הישיר על אדמת אפריקה, בשלטון ‘ניאו-קולוניאליסטי’- עקיף, ללא צבא, ללא נשק, ללא נוכחות פיזית במקום, אבל עם אותו האפקט בדיוק.