הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו- חיי ניקולאי צ’אוצ’סקו

ניקולאי צ’אוצ’סקו היה המנהיג המוזר ביותר בעולם הקומניסטי.
המערב שהיה נואש למצוא חברים מעבר למסך הברזל התעקש לראות בו מנהיג מתון והגיוני, אי של שפיות ושותף למאבק. בפועל רומניה הייתה הגרועה שבמדינות הפטיש והמגל בערוב ימיהם: 
שנים אחרי מותו של סטאלין- ניקולאי המשיך בקו פולחן האישיות, רישוש קופת המדינה,  והרעבות המוניות של בני מיעוטים.

בפרק הקרוב אעסוק בפרשת חייו ומותו של המנהיג הקומוניסטי שיכל לשמש השראה למחזה שייקספירי.  בפרק הבאה נעסוק ב-“ליידי מקבת” הרומנייה- אשתו, אלנה צ’אוצ’סקו.