ריש לקיש ורבי יוחנן- הומוארוטיקה תלמודית אופראית


סיפור אהבתם של ריש לקיש ורבי יוחנן מגיע אלינו מהתלמוד באופן לא מאד מרומז. 
תשוקה, יצרים ולימוד תורה מסורגים אלו באלו באחד בסיפור אופראי המציג שתי דמויות טרגיות- ריש לקיש הבריון הקשוח ורבי יוחנן יפה התואר והעדין. 
בפרק נברר האם באמת היה מדובר בסיפור אהבה בין השניים ואם כן- כיצד אהבה זו מתוארת בספר שלא כל כך מיישר קו עם אורח החיים יוצא הדופן הזה.
מוזמנות ומוזמנים להצטרף לדף שלנו בפייסבוק