Monthly Archives : נובמבר 2014

ספור על אם, בת ועיר- זנייבה, שרה וסרייבו הבוערת


חסידת אומות העולם המוסלמית זנייבה הרדגה הצילה את משפחת קביליו מזוועות המלחמה. ארבעים שנה לאחר מכן מדינת ישראל הציעה את ידה למשפחה אשר הייתה שרויה בעיצומה של מלחמת אזרחים עקובה מדם.   סיפורה של הרדגה, הבת שרה פצנץ (אשר התגיירה) וסיפורם של יהודי בוסניה הרצגובינה, קהילה קטנה ומופלאה אשר משמשת משל ולקח לכולנו.       הצטרפו לעמוד של ‘עושים…

להמשך קריאה »