Monthly Archives : מרץ 2015

‘איכלו צפרדעים במקום אנשים’- תולדות הקולוניאליזם


כאשר צרפת ובריטניה כבשו את אפריקה הם לא חסכו מהיבשת את מרותם, תרבותם, שפתם ודתם. היבשת אשר חולקה, שוסעה וגבולות מלאכותיים הוטמעו הפכה לזירת התגוששות בין המעצמות, בין התרבויות ובין שליטים חסרי מצפון. בפרק נעסוק באידיאולוגיות השונות שהניעו את בריטניה וצרפת במאבק על כיבוש אפריקה. נבחן את השפעת המעצמות על העמים הקטנים ונבחן את ההבדל בין קולוניאלזם עם התנחלות ‘לבנה’…

להמשך קריאה »