Monthly Archives : דצמבר 2015

מד”ר סוס ועד לשירת ההייקו The untranslatable


  לאה גולדברג כתבה שתרגום הוא כמו אישה- ”אם הוא יפה הוא לא נאמן’. כולם מכירים את הביטוי “באידיש זה נשמע יותר טוב” או “התרגום הרס את הספר”. בפרק הנוכחי נעסוק ביצירת המבוססות על שפת המקור, אירועים או התרחשויות אשר הזדמנו בעת פרסום הספר. למרות הפערים האדירים בין תרבות לתרבות ובין שפה לשפה אותן יצירות אותן אדרג בפרק, הצליחו להיכנס…

להמשך קריאה »