Monthly Archives : אוגוסט 2016

על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קץ ההיסטוריה?


  לפני פחות משלושים שנה הגה פרנסיס פוקוימה (אז פקיד וקומוניסטולוג במחלק ההגנה האמריקאי) את תאוריית קץ ההיסטוריה שהביאה לו מתנגדים רבים. התאוריה שמדברת על עולם עצוב יותר, ללא אידיאולוגיות ומאבקים רעיוניים, נתפשת בטעות כתאוריה שמדברת על עולם פצפיסטי ונטול מלחמות וסבל. אחד המתנגדים הגדולים של פוקוימה הוא סמואל הנטינגטון, שהיה המורה של פוקוימה באוניברסית הארוורד. הנטינגטון פיתח תאוריה נגדית שמדברת…

להמשך קריאה »

החיים והדרמה FAQ


בשבוע שעבר הועלה פרק בנושא דרמה, זיהוי דרמה, מרכיבי דרמה ושאר תאוריות מרחיקות לכת שהחלטתי לשתף עם המאזינים. בעקבות מספר פניות במייל ובדף הפודקאסט, העדפתי לרכז את התשובות בפרק מפתח נוסף שינסה להבהיר (בעיקר לעצמי) את הנדבכים הנוספים שקשורים בהבנה ופיענוח של דרמה. בפרק הקרוב אעסוק בהבדלים בין דרמה לבין יצירות נטולות עלילה, אחדד את הקשר בין סדרות מוצלחות בטלוויזיה…

להמשך קריאה »