Tag Archives : בועז גאון

מחשבות על הסוציולינגוויסטיקה בתאטרון הישראלי


הסוציולינגוויסטיקה הינה ההבחנה בין סוגי דיאלקטים, ניבים ועגות שונים.  בספרות הרוסית למשל ניתן היה לסווג כל דמות ודמות על ידי השפה בה היא משתמשת ולדעת מאיזה איזור או מעמד היא מגיעה, אפילו בלי לציין את מקום הולדתה המפורשת של הדמות. המחזה פיגמליון מחדד את הטענה בדבר משמעות השפה בנוגע לנזילות החברתית ומציג טענה לפיה רק השינוי של ההגיה יכול להטעות אנשים…

להמשך קריאה »

הימני והשמלאני בתאטרון הישראלי


דמות הקיצוני הנבער בתרבות הישראלית   בישראל שודר מערכון בתוכנית “ניקוי ראש” המגלם גרסה ישראלית לארצ’י בנקר בגילומו של טוביה צפיר  בשנות התשעים עלתה לשידור הסדרה ‘איצ’ה’ מעין גרסה חדשה ומקומית לאיצ’ה.[2] כמו כן דמויות גסות וגזעניות כדוגמת סימה ישראלי ניתן למצוא באופן לא מבוטל בתאטרון הישראלי- כמו למשל דמותו של יעקב חבויניק במחזה “הבדלה”המתגאה בכך שבזז בתי ערבים בזמן…

להמשך קריאה »

שיפוצים בתאטרון הישראלי


  על ההיסטריה הישראלית בכל הנוגע לדיור אפשר לקשר ליאיר גרבוז שכתב- “הבית הוא השקעתנו ואנחנו שקועים בו. הבית הוא משכננו ולכן הוא ממושכן. הבית הוא עתידנו וירושת ילדינו ולכן מצבו של הבית תמיד טוב ממצבנו. לראייה: לבית יש עוזרת ולנו אין”.  התאטרון הישראלי מציג בפנינו במספר מקרים מחזות בהם השיפוץ משמש קו עלילתי או אספקט דימויי. במחזה מאת בועז…

להמשך קריאה »