Tag Archives : בלשנות

עברית חסכונית ב25% לעומת אנגלית- מחקר בלשני קצר


ואז עלתה בראשי המחשבה. ‘מי שרוצה לחסוך זמן- שיקרא בעברית!’. בחודשים האחרונים מצטברים אצלי משימות תרגום של שירים לתלמידי בתי ספר למשחק. בתרגום של שירים אפשר להבחין בשתי בעיות עיקריות: הראשונה- רוב המילים באנגלית מכילות כמות מעטה יותר של הברות לעומת העברית עתירת ההברות. אך עם זאת בעברית יש מעט מילים יחסית לאנגלית. החלטי לבחון באופן אמפירי מדעי את ההבדל…

להמשך קריאה »

מקלינגון- עד אספרנטו: ההיסטוריה של השפות המומצאות


    במשך השנים ניסו בלשנים מקצועיים ובלשנים חובבים להמציא שפות בינלאומיות שיאחדו את כל העולם, יחליפו שפות מסובכות כמו צרפתית ואנגלית, ויהיו הוגנות יותר בכך שהן לא שפות אם של אף אחד. מלבד שפת האספרנטו צצו במאות האחרונות עשרות שפות שמטרתן להיות קלות ללימוד ופשוטות לשינון . בקולנוע ובספרות המציאו שפות שונות כמו למשל ב”אווטר” (נ’אבית) או מסע בין…

להמשך קריאה »

מחשבות על הסוציולינגוויסטיקה בתאטרון הישראלי


הסוציולינגוויסטיקה הינה ההבחנה בין סוגי דיאלקטים, ניבים ועגות שונים.  בספרות הרוסית למשל ניתן היה לסווג כל דמות ודמות על ידי השפה בה היא משתמשת ולדעת מאיזה איזור או מעמד היא מגיעה, אפילו בלי לציין את מקום הולדתה המפורשת של הדמות. המחזה פיגמליון מחדד את הטענה בדבר משמעות השפה בנוגע לנזילות החברתית ומציג טענה לפיה רק השינוי של ההגיה יכול להטעות אנשים…

להמשך קריאה »