Tag Archives : מקרא

הספרות הישראלית-


    ניתן להגדיר את הספרות הישראלית כהמשכה של הספרות העברית המודרנית. במשך שנים העברית הייתה שפה מתה אשר שימשה למטרות קודש בלבד, מעט משוררים יהודים בספרד כתבו שיריי חול בעברית, אך ברבות השנים לא היה ניתן למצוא שימושים פרוזאיים לשפת התנ”ך. בסוף המאה התשע עשרה צמחה ספרות חול בעברית (עוד טרם הוחייתה על ידי אליעזר בן יהודה) העברית באותם…

להמשך קריאה »