Tag Archives : עמוס עוז

הספרות הישראלית-


    ניתן להגדיר את הספרות הישראלית כהמשכה של הספרות העברית המודרנית. במשך שנים העברית הייתה שפה מתה אשר שימשה למטרות קודש בלבד, מעט משוררים יהודים בספרד כתבו שיריי חול בעברית, אך ברבות השנים לא היה ניתן למצוא שימושים פרוזאיים לשפת התנ”ך. בסוף המאה התשע עשרה צמחה ספרות חול בעברית (עוד טרם הוחייתה על ידי אליעזר בן יהודה) העברית באותם…

להמשך קריאה »

החיים והדרמה FAQ


  בשבוע שעבר הועלה פרק בנושא דרמה, זיהוי דרמה, מרכיבי דרמה ושאר תאוריות מרחיקות לכת שהחלטתי לשתף עם המאזינים. בעקבות מספר פניות במייל ובדף הפודקאסט, העדפתי לרכז את התשובות בפרק מפתח נוסף שינסה להבהיר (בעיקר לעצמי) את הנדבכים הנוספים שקשורים בהבנה ופיענוח של דרמה. בפרק הקרוב אעסוק בהבדלים בין דרמה לבין יצירות נטולות עלילה, אחדד את הקשר בין סדרות מוצלחות…

להמשך קריאה »