Tag Archives : צרפת

אחריכם המבול- צרפת, מרוקו והעלייה הגדולה


עם הקמת מדינה ישראל השלטון הצרפתי במרוקו חשש מעזיבתם הפתאומית והמהירה של האוכלוסייה היהודית בשל החשש המסיבי  מפני ערעור המערכת החברתית.  ראשית יש לציין כי  במרוקו לא היתה מצוקה כללית. בארץ שלטה צרפת, ורוב היהודים לא ביקשו באותה התקופה לעזוב את מקומם. עם זאת, יהודים רבים במרוקו סבלו ממצוקה כלכלית, בעיקר בשכבות הנמוכות בערים, ובעיקר בקזבלנקה ובמרקש. כתוצאה מן הכיבוש…

להמשך קריאה »

אפריקה בין צרפת לבריטניה


צרפת ובריטניה חילקו בינהן את רוב אפריקה. עיון מעמיק בתפישות השונות של היבשת על פי שני העמים הכובשים מעלה שאלות רבות באשר לאופן שבו ניסו לעצב את היבשת השחורה בדמותן.   על פי האידיאולוגיה הבריטית ראשית כל יש לשים את הדגש על מתן מנדט כפול לעמים האפריקאיים. על פי אידיאולוגיה זו הן הבריטים והן האפריקאים ירוויחו משהותם של הראשונים על…

להמשך קריאה »